Kontrollansvarig, KA, i Karlskrona och Blekinge. Jag är certifierad kontrollansvarig, KA, i Karlskrona och Blekinge.

Kontrollansvarig i Ronneby & Karlskrona med omnejd

Ska ni bygga nytt i Karlskrona, Ronneby, eller någonstans i Blekinge? Kontakta mig så får du en skriftlig offert för just ert bygge.
Efter varje platsbesök får ni alltid ett skriftligt besöksprotokoll med bilder och ev. anmärkningar.
Givetvis är jag utbildad och certifierad kontrollansvarig, KA, och kan lämna referenser. Läs gärna mer under fliken "Vem är jag?"

Vad gör en kontrollansvarig?

1. biträder byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan och, i fråga om rivningsåtgärder, biträder vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall

2. ser till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs

3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i punkt 2 informerar byggherren och vid behov meddelar byggnadsnämnden

4. närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

5. dokumenterar sina byggplatsbesök och noterar iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet och

6. avger ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

"Utdrag från Boverkets hemsida"

Uppgradera din fastighet inför försäljning. Det är viktigt att både tänka på in- och utsidan och på både det byggtekniska och estetiska.

Vid försäljning av fastighet

Ska ni sälja ert hus? Inför en försäljning av en fastighet är det mycket att tänka på. Vad ökar värdet på just er fastighet? Lönar det sig att måla om? Ska man reparera eller ändra något? Vad behövs fräschas upp invändigt?
Ta hjälp av mig. Jag har i mer än 15 år sysslat med fastigheter. Jag har kunskap inom både det tekniska byggutförandet samt det estetiska.
Ska du besiktiga huset innan försäljning? Kontakta mig före. När väl besiktningsprotokollet är skrivet går det inte att "släcka" punkterna. Om vi åtgärdar bristerna innan besiktningen är utförd hamnar de inte i protokollet. Vi alla vet att färre punkter i protokollet ger fler intresserade köpare.
Inredare i Karlskrona och Blekinge Hjälp att inreda ditt hem vid nybyggnation eller vid försäljning.

Inredning & homestaging

Vi spenderar mycket tid hemma och hur vi har det runt omkring oss påverkar oss mer än vi tror! Ibland behöver man någon att prata idéer med och diskutera färg och form. Tillsammans tar vi fram en moodboard för ert nya hem och hittar färgkombinationer i färgatlasen. Det är upp till er om ni sedan vill gå vidare själva eller ta mer hjälp av mig. Jag vänder mig till kunder i  Karlskrona och Ronneby med omnejd.
Önskar ni att öka värdet för er fastighet vid en försäljning. Jag ger tips och råd över vad ni bör tänka på, till exempel när det kommer till homestaging. Vill ni sedan göra jobbet själva eller inte bestämmer ni. Hör av er så ordnar vi ett upplägg som passar er!