Kontrollansvarig, KA, i Karlskrona och Blekinge. Arbetar som kontrollansvarig i Karlskrona och Blekinge samt homestagar fastigheter inför försäljning

Vem är jag?

Jag är utbildad väg- och vatten civilingenjör och har arbetat 10 år på ett byggentreprenörsföretag samt 4 år inom Försvarsmakten med projektledning. För 3 år sedan startade jag ett eget företag och började arbeta som kontrollansvarig. Parallellt med det har jag gått kurser inom inredning, eftersom det är ett stort intresse.
Jag är givetvis certifierad och innehar behörighet K, d.v.s. kontrollansvarig för projekt av komplicerad art. Jag bor och arbetar i Karlskrona men har även kunder i Ronneby och i resten av Blekinge.